Home

Vrouwen met een handicap hebben een aanzienlijk risico op ernstige vormen van geweld. Zij ervaren geweld in een aanmerkelijk ernstiger vorm, wat daarbij vaker, langer en op meerdere manieren plaatsvindt door meerdere daders. Deze vrouwen hebben aanzienlijk minder mogelijkheden om aan het geweld te ontsnappen en melden geweld minder vaak. Echter, de programma’s en hulpverlening voor deze slachtoffers van geweld voor het verwerken van hun traumatische ervaringen bestaan niet of zijn uiterst beperkt.

Omdat veel vrouwen met een verstandelijke handicap in tehuizen wonen in de lidstaten van de Europese Unie hebben honderdduizenden Europese vrouwen een zeer hoog risico op verschillende vormen van geweld. Sommige vormen van geweld zijn gemeenschappelijk voor alle vrouwen, hoewel sommige vormen van geweld specifiek zijn voor de institutionele context waarin zij wonen. Zo worden vrouwen in instellingen vaak systematisch beroofd van hun recht om een gezin te stichten en moeder geworden, bijvoorbeeld door blootstelling aan onvrijwillige contraceptie of sterilisatie.

Met het oog op een mondiaal en Europees beleid voor volledige eerbiediging van de mensenrechten van vrouwen met verstandelijke handicap en gelijkstelling aan anderen, is nu een gericht onderzoek gestart door Inclusion Europe. Het onderzoek is gefinancierd door de Open Society Foundation en de bevindingen zullen worden gebruikt voor het beleid in Europa en daarbuiten. Voor de juiste ondersteuning van vrouwen die ooit het slachtoffer zijn geworden van geweld in instellingen, is het noodzakelijk om inzicht te krijgen in de specifieke vormen van geweld die zij hebben ervaren. Dit bepaald daarna de specifieke behoefte aan ondersteuning voor de volledige realisatie van hun rechten nadat zij zijn opgenomen in de maatschappij. Het ‘de-institutionaliseren’ gaat hierbij niet alleen over gebouwen, maar vooral over hulpverlening die hen in staat kan stellen om te profiteren van hun vrijheid, dat is wat het huidige project wil bereiken.