Het onderzoek

Er is volop onderzoek over de negatieve effecten van institutionalisering op individuen en de noodzaak van de-institutionalisering. Maar de discussie wordt gestaakt zodra vrouwen met een verstandelijke handicap in de maatschappij wonen. Het lijkt alsof het als voldoende wordt beschouwd om mensen die voor langere tijd aan verschillende vormen van geweld zijn blootgesteld in instellingen, terug te plaatsen in de maatschappij. Voor veel van hen is dit echter slechts het begin van een nieuw gevecht.

In de eerste fases zal het onderzoek in Nederland worden uitgevoerd, waar een uitgebreid wettelijk beleidskader met betrekking tot gehandicapten bestaat, met een duidelijke aanpak ter bevordering van actief en zelfstandig wonen en de opname in de sociale structuur van de maatschappij. Echter, de ervaringen van deze groep zijn vaak anders dan de belofte van dit beleid. De specifieke situatie van mensen met een verstandelijke handicap moet de voortdurende aandacht van de overheid hebben. Mensen met een verstandelijke handicap worden nog steeds in instellingen opgenomen en het aantal plaatsingen stijgt nog steeds, hoewel langzamer dan voorheen. Omdat Nederland pas in januari 2016 het verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van gehandicapten heeft geratificeerd, is het belangrijk om na te gaan of dit enige invloed heeft op de beleidsontwikkeling voor personen met een verstandelijke handicap.

Het onmiddellijke resultaat van dit onderzoek is een analyse van de oorzaken en gevolgen van geweld in deze specifieke situatie. Hiermee krijgen deze vrouwen een stem en kunnen hun verhalen vertellen waarna praktische aanbevelingen kunnen worden opgesteld voor beleidsmakers voor het verbeteren van de situatie. Inclusion Europe zal blijven berichten over de voortgang van dit project in haar media en heeft een website gecreƫerd over het project op www.life-after-violence.eu.