Het onderzoek

Er is al veel onderzoek over de negatieve effecten van instituten. Het is goed om mensen uit instituten te helpen.  
We weten dat er veel geweld is in instituten.  
 
We denken dat alleen mensen verhuizen niet genoeg is om geweld tegen te gaan. We willen meer weten over hoe vrouwen omgaan met hun ervaringen als ze uit het instituut komen.
 
We beginnen met praten met vrouwen met een verstandelijke beperking in Nederland.
 
Wij onderzoeken hoeveel geweld vrouwen meemaken in Nederlandse instituten.
We vragen ook wie dit doet en hoe dit komt.  
We vragen vrouwen om hun persoonlijke verhalen te vertellen.
We ondersteunen hen om op te staan tegen geweld, en de mensen die dit doen.
We onderzoeken wat voor steun er voor hen is.
 
Aan het eind van het onderzoek doen we een voorstel voor beleid en maatregelen om deze vrouwen te helpen.